OpenData API

OpenData Bratislava API

Vitajte na portáli OpenData Bratislava API. Cieľom tejto stránky je sprístupniť vývojárom aplikácií údaje dostupné na našom portáli. Aplikačné programové rozhranie alebo API je rozhranie, ktoré počítačová aplikácia alebo systém môže použiť na prístup k súboru funkcií alebo programov tretej strany.

OpenData API

Aplikačné programové rozhranie alebo API je rozhranie, ktoré počítačová aplikácia alebo systém môže použiť na prístup k súboru funkcií alebo programov tretej strany.

Zmyslom API je zabezpečenie komunikácie medzi dvoma aplikáciami, které si navzájom vymieňajú dáta. Umožňuje využívať už naprogramované riešenia a integrovať ich do vlastných web stránok alebo softvéru.

Generovanie API kľúča

Prosím, vyplňte požadované údaje:

Dokumentácia k rozhraniu API

Authentifikacia API

  • prostredníctvom API kľúča

Limity API

  • limit: 1 000 žiadostí za hodinu

Dôležité dokumenty

* Bližšie informácie k ochrane osobných údajov nájdete TU.

Najnovšie datasety

Najnovšie PowerBI

O nás

Otvorené dáta sú informácie alebo údaje voľne a bezplatne dostupné pre každého za rovnakých podmienok, ktoré je možné použiť na akýkoľvek účel komerčného či nekomerčného charakteru. Sú sprístupnené na internete v štruktúrovanej forme, ktorá umožňuje ich hromadné strojové spracovanie. Portál „www.opendata.bratislava.sk“ slúži na podporu otvorených dát mesta Bratislavy.

Kontaktné informácie