Dlhodobo sledované indikátory mesta Bratislava

Dotácie mesta na šport za posledných 10 rokov
Dotácie mesta na šport za posledných 10 rokov
Výdavky mesta na šport (bežné a kapitálové) za posledných 10 rokov
Výdavky mesta na šport (bežné a kapitálové) za posledných 10 rokov
Rozpočty vybraných sekcií a oddelení
Rozpočty vybraných sekcií a oddelení (Oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže (bez PO a BTB) sa v roku 2019 rozdelilo na dve oddelenia - Oddelenie školstva, športu a mládeže (bez PO a BTB) a Oddelenie kultúry (bez PO a BTB))
Dotácie mesta na kultúru za posledných 17 rokov
Dotácie mesta na kultúru za posledných 17 rokov
Objem financií za DPFO* za posledných 7 rokov
Objem financií za DPFO* za posledných 7 rokov (*DPFO - Daň z príjmov fyzických osôb)
Objem financií z daní z ubytovania za posledných 7 rokov
Objem financií z daní z ubytovania za posledných 7 rokov
Objem financií za nájom pozemkov za posledných 6 rokov
Objem financií za nájom pozemkov za posledných 6 rokov
Objem financií za nájom budov za posledných 6 rokov
Objem financií za nájom budov za posledných 6 rokov
Objem financií vybraný za poplatky za posledných 7 rokov
Objem financií vybraný za poplatky za posledných 7 rokov
Objem financií vybraný za dane z nehnuteľností  za posledných 7 rokov
Objem financií vybraný za dane z nehnuteľností  za posledných 7 rokov

Najnovšie datasety

Najnovšie PowerBI

O nás

Otvorené dáta sú informácie alebo údaje voľne a bezplatne dostupné pre každého za rovnakých podmienok, ktoré je možné použiť na akýkoľvek účel komerčného či nekomerčného charakteru. Sú sprístupnené na internete v štruktúrovanej forme, ktorá umožňuje ich hromadné strojové spracovanie. Portál „www.opendata.bratislava.sk“ slúži na podporu otvorených dát mesta Bratislavy.

Kontaktné informácie