CYKLISTI V MESTE BRATISLAVA

V rámci siete cyklotrás sú v hlavnom meste umiestnené cyklosčítače, ktoré slúžia na zber údajov o prejazde cyklistov. To umožňuje sledovať nielen celkový počet prejazdov bicyklom na daných miestach, ale aj vývojovú tendenciu naprieč obdobiami. Cyklosčítače sú umiestnené na Bratislavskej hrádzi Berg (Cyklosčítač Berg), na Viedenskej ceste (Cyklosčítač Viedenská), v blízkosti Starého Mosta (Cyklosčítač Starý Most), v blízkosti nábrežia (Cyklosčítač Nábrežie) a na Dolnozemskej ulici (Cyklosčítač Dolnozemská). Niektoré zariadenia sú viacsenzorové. Okrem počtu chodcov zbierajú informácie aj o počte cyklistov, či o kvalite ovzdušia na danom mieste. Ich presná lokácia je znázornená na mape.

Pre dataset cyklosčítačov klikni sem!

Cyklosčítač Viedenská

Celkový počet prejazdov bicyklom k Starému mostu a k Novému mostu na Viedenskej ceste podľa mesiacov

Viedenská

Počet prejazdov bicyklom za 24 hodín k Starému mostu a k Novému mostu na Viedenskej ceste podľa mesiacov

Viedenská

Priemerný počet prejazdov bicyklom k Starému mostu a k Novému mostu na Viedenskej podľa dňa prejazdu

Viedenská v roku 2024

Viedenská v roku 2023

Viedenská v roku 2022

Viedenská v roku 2021

Viedenská v roku 2020

Viedenská v roku 2019

Viedenská v roku 2018

Viedenská v roku 2017

Viedenská v roku 2016

Viedenská v roku 2015

Priemerný počet prejazdov bicyklom k Starému mostu a k Novému mostu na Viedenskej podľa času prejazdu

Viedenská v roku 2024

Viedenská v roku 2023

Viedenská v roku 2022

Viedenská v roku 2021

Viedenská v roku 2020

Viedenská v roku 2019

Viedenská v roku 2018

Viedenská v roku 2017

Viedenská v roku 2016

Viedenská v roku 2015

Najnovšie datasety

Najnovšie PowerBI

O nás

Otvorené dáta sú informácie alebo údaje voľne a bezplatne dostupné pre každého za rovnakých podmienok, ktoré je možné použiť na akýkoľvek účel komerčného či nekomerčného charakteru. Sú sprístupnené na internete v štruktúrovanej forme, ktorá umožňuje ich hromadné strojové spracovanie. Portál „www.opendata.bratislava.sk“ slúži na podporu otvorených dát mesta Bratislavy.

Kontaktné informácie