Číslo Názov Cena Dátum schválenia Dodávateľ Ulica PSČ Miesto IČO Meno Priezv. Funkcia
OTS2000956 objednávame u Vás v zmysle CP č. 145935356 opakovanú úradnú skúšku pre výťah v BD Tománkova 5 576 11.8.2020 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Karadžičova 8 82108 Bratislava 31402828 Michal Ovsaník ved. oddelenia
OTS2000957 objednávame u Vás v zmysle CP č. 145935363 opakovanú úradnú skúšku pre výťah v BD Tománkova 7. 576 11.8.2020 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Karadžičova 8 82108 Bratislava 31402828 Michal Ovsaník ved. oddelenia
OTS2001581 Objednávame u Vás stavebné práce - úprava administratívnych priestorov, m. č. 18, Primaciálny palác, prízemie - stavba sádrokartónovej steny, osadenie zárubne a dverí, v zmysle cenovej ponuky, v celkovej sume 1057,30,-€ bez dph. 1 268,76 5.8.2020 Andrej Náter Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 13999044 Mária Bátorová zamestnanec
OTS2001777 OSK/2020/RKP - odvoz a likvid. odpadu 1 394,86 18.8.2020 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. Ivanská cesta 22 82104 Bratislava 00681300 Peter Bánovec riaditeľ sekcie
OTS2001837 práce v zmysle zmluvy magts1800040 37 213,20 5.8.2020 Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA Slávičie údolie 1569/10 81102 Bratislava 32076711 Ctibor Košťál riaditeľ magistrátu
OTS2001858 Objednávame u Vás opravu (brúsenie, tmelenie, lakovanie) podlahy v m. č. 344, 345, 346, 3. posch., Primaciálny palác. 1 622,04 5.8.2020 Andrej Náter Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 13999044 Mária Bátorová zamestnanec
OTS2001964 Rámcová zmluva 15 580,32 5.8.2020 Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA Slávičie údolie 1569/10 81102 Bratislava 32076711 Ctibor Košťál riaditeľ magistrátu
OTS2001965 Bratislava Petržalka 938,51 6.8.2020 Killich, s.r.o. Americká 215 46010 Liberec 25493558 Valér Jurčák vedúci odd.
OTS2001973 prevádzkovanie verejných toaliet 996 25.8.2020 Ing. Zuzana Mikulčíková - ALBERA Hurbanova 523 90501 Senica 33816336 Mária Bátorová zamestnanec
OTS2001997 Objednávame u Vás výrobu rámp pre bezbariérový prístup do Primaciálneho paláca v zmysle cenovej ponuky, v celkovej sume 9550,-€ bez dph. (Vstup do paláca vľavo/vpravo, vstup do m. č. 5, vstup do m. č. 18/19, východ na Nádv. sv. Juraja). 11 460,00 5.8.2020 Andrej Náter Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 13999044 Mária Bátorová zamestnanec