Číslo Názov Cena Dátum schválenia Dodávateľ Ulica PSČ Miesto IČO Meno Priezv. Funkcia
OTS2001930 A5 letáky - Horský park 228 1.7.2020 Bittner print s.r.o. Ivánska cesta 2C 82104 Bratislava 35736534 Ivan Bašnák vedúci oddelenia
OTS2001936 prelep dibondových tabúl 48,86 1.7.2020 Bittner print s.r.o. Ivánska cesta 2C 82104 Bratislava 35736534 Ivan Bašnák vedúci oddelenia
OTS2001935 psychodiagnostiké a dopravno-psychologické vyšetrenie 135 1.7.2020 KASPO s.r.o. Hodonínska 42 84103 Bratislava 31374883 Miroslav Klimek
OTS2001906 Na základe zmluvy MAGSP1900015 si u Vás objednávame zabezpečenie veľkoobjemového kontajnera, odvoz odpadu, ručná nakládka, vykládka, dočistenie priestoru, Bazova 8 875,04 1.7.2020 Andrej Náter Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 13999044 Michal Ovsaník ved. oddelenia
OTS2001907 zabezpečenie veľkoobjemového kontajnera, odvoz odpadu, ručná nakládka, vykládka, dočistenie priestoru, Bazova 8 875,04 1.7.2020 Andrej Náter Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 13999044 Michal Ovsaník ved. oddelenia
OTS2001908 zabezpečenie veľkoobjemového kontajnera, odvoz odpadu, ručná nakládka, vykládka, dočistenie priestoru, Bazova 8 875,04 1.7.2020 Andrej Náter Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 13999044 Michal Ovsaník ved. oddelenia
OTS2001909 zabezpečenie veľkoobjemového kontajnera, odvoz odpadu, ručná nakládka, vykládka, dočistenie priestoru, Bazova 8 921,6 1.7.2020 Andrej Náter Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 13999044 Michal Ovsaník ved. oddelenia
OTS2001910 zabezpečenie veľkoobjemového kontajnera, odvoz odpadu, ručná nakládka, vykládka, dočistenie priestoru, Bazova 8 996 1.7.2020 Andrej Náter Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 13999044 Michal Ovsaník ved. oddelenia
OTS2001878 odstránenie havarijného stavu vytápania cez upchatú kanalizáciu v zmysle CK v ZUŠ Daliborovo nám 331,01 1.7.2020 Andrej Náter Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 13999044 Michal Ovsaník ved. oddelenia
OTS2001885 Hosting pre WORDPRESS 271,46 1.7.2020 Websupport, s.r.o. Karadžičova 12 82108 Bratislava - mestská časť Ružinov 36421928 Lukáš Sojka riaditeľ sekcie