Číslo Názov Cena Dátum schválenia Dodávateľ Ulica PSČ Miesto IČO Meno Priezv. Funkcia
OTS2000163 MAGTS 1800040 4 187,99 8.6.2020 Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA Slávičie údolie 1569/10 81102 Bratislava 32076711 Michal Belica riaditeľ sekcie
OTS2000915 oprava a údržba lavičiek 8 640,00 15.6.2020 Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA Slávičie údolie 1569/10 81102 Bratislava 32076711 Ctibor Košťál riaditeľ magistrátu
OTS2001183 Konzultácie na problematiku parkovacej politiky a mestskej hromadnej dopravy 5 184,00 5.6.2020 Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5 81243 Bratislava 397687 Peter Bánovec riaditeľ sekcie
OTS2001337 Stolárske práce 11 740,44 12.6.2020 Andrej Náter Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 13999044 Ctibor Košťál riaditeľ magistrátu
OTS2001340 Oprava a údržba priestorov 11 684,45 12.6.2020 Andrej Náter Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 13999044 Ctibor Košťál riaditeľ magistrátu
OTS2001477 vývoz žumpy 480 1.6.2020 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica 36644030 Mária Bátorová zamestnanec
OTS2001478 Prevádzkovanie toaliet 996 1.6.2020 Ing. Zuzana Mikulčíková - ALBERA Hurbanova 523 90501 Senica 33816336 Mária Bátorová zamestnanec
OTS2001531 &quot Rozvojový program zameraný na manažérsky rozvoj 10x zamestnanec (riaditelia/vedúci) zahájanie programu 7.5.2020 (plánované ukončenie v 02/2021) Adamas Coaching &amp Consulting, s.r.o. max. celková suma 10 000 eur bez DPH (12 000 eur s DPH)&quot 12 000,00 11.6.2020 Adamas Coaching &amp Consulting s. r. o. Karloveské rameno 8 84104 Bratislava 46483888 Ctibor Košťál riaditeľ magistrátu
OTS2001546 Rozšírenie IS GINIS o zdieľané webové služby 82 704,00 4.6.2020 GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko Karadžičova 8/A 82108 Bratislava 36849553 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora
OTS2001554 dodávka a montáž kamery 2 392,20 2.6.2020 MOREZ GROUP a.s. Novozámocká 89 949 05 Nitra 36659126 Miroslav Klimek