Okres Rok Prostriedky
Bratislava I 2009 14466,82
Bratislava I 2010 14194,45
Bratislava I 2011 15828,36
Bratislava I 2012 16499,21
Bratislava I 2013 17540,47
Bratislava I 2014 15081,14
Bratislava I 2015 15510,77
Bratislava I 2016 14571,47
Bratislava I 2017 17715,03
Bratislava II 2009 51940,34