Okres Rok Mena Prostriedky
Bratislava I 2006 v tis. Sk 3232,01
Bratislava I 2007 v tis. Sk 2594,71
Bratislava I 2008 v tis. Sk 2402,07
Bratislava I 2009 Euro 88434,89
Bratislava I 2010 Euro 87296,27
Bratislava I 2011 Euro 91767,18
Bratislava I 2012 Euro 84667,28
Bratislava I 2013 Euro 96692,19
Bratislava I 2014 Euro 83479,01
Bratislava I 2015 Euro 77137,63