Okres Rok Vydané občianske preukazy
Bratislava I 2012 4529
Bratislava II 2012 12002
Bratislava III 2012 6811
Bratislava IV 2012 9903
Bratislava V 2012 11397
Bratislava I 2013 5295
Bratislava II 2013 12476
Bratislava III 2013 7006
Bratislava IV 2013 9664
Bratislava V 2013 11476