Rok 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018
Okres NV - neplatené výživné z toho ženy NV - sirotský dôchodok z toho ženy NV - neplatené výživné z toho ženy NV - sirotský dôchodok z toho ženy
Bratislava I 2106,39 2040 0 0 1590,89 1524,5 0 0
Bratislava II 6782,98 6670,66 136,6 136,6 5135,73 4894,57 28,08 28,08
Bratislava III 4103,72 4028,72 0 0 3207,23 3132,23 28,08 28,08
Bratislava IV 2007,59 1807,59 27,32 27,32 2211,73 2161,73 28,08 28,08
Bratislava V 5254,27 5045,42 81,96 81,96 5248,72 5036,81 168,48 168,48