KRAJ_ID KRAJ OKRES_ID OKRES OBEC_ID OBEC ZSJ_ID ZSJ Najčastejšie používaný jazyk v domácnosti Najčastejšie používaný jazyk v domácnosti Najčastejšie používaný jazyk v domácnosti Najčastejšie používaný jazyk v domácnosti Najčastejšie používaný jazyk v domácnosti Najčastejšie používaný jazyk v domácnosti Najčastejšie používaný jazyk v domácnosti Najčastejšie používaný jazyk v domácnosti Najčastejšie používaný jazyk v domácnosti Najčastejšie používaný jazyk v domácnosti Najčastejšie používaný jazyk v domácnosti Najčastejšie používaný jazyk v domácnosti Najčastejšie používaný jazyk v domácnosti Najčastejšie používaný jazyk v domácnosti Najčastejšie používaný jazyk v domácnosti
KRAJ_ID KRAJ OKRES_ID OKRES OBEC_ID OBEC ZSJ_ID ZSJ slovenský maďarský rómsky rusínsky ukrajinský český nemecký poľský chorvátsky jidiš bulharský anglický ostatné nezistený spolu
1 Bratislavský kraj 101 Bratislava I 528 595 Bratislava - Staré Mesto 2 040 640 Hradný svah 175 5 5 2 4 2 15 208
1 Bratislavský kraj 101 Bratislava I 528 595 Bratislava - Staré Mesto 2 040 720 Lýceum 1 559 45 16 9 1 2 1 43 39 183 1 898
1 Bratislavský kraj 101 Bratislava I 528 595 Bratislava - Staré Mesto 2 040 810 Pamätník SNP 195 13 4 3 1 1 26 243
1 Bratislavský kraj 101 Bratislava I 528 595 Bratislava - Staré Mesto 2 040 990 Bratislava - historické jadro 1 078 31 9 6 2 1 1 15 21 133 1 297
1 Bratislavský kraj 101 Bratislava I 528 595 Bratislava - Staré Mesto 2 041 020 Reduta 1 379 53 4 1 20 5 1 2 1 1 20 40 154 1 681
1 Bratislavský kraj 101 Bratislava I 528 595 Bratislava - Staré Mesto 2 041 110 Podhradie 289 8 3 3 2 3 41 349
1 Bratislavský kraj 101 Bratislava I 528 595 Bratislava - Staré Mesto 2 041 290 Park kultúry 34 3 1 1 5 44
1 Bratislavský kraj 101 Bratislava I 528 595 Bratislava - Staré Mesto 2 041 370 Vinárky 670 3 1 7 1 1 4 7 117 811
1 Bratislavský kraj 101 Bratislava I 528 595 Bratislava - Staré Mesto 2 041 450 Bôrik 1 802 26 1 12 9 1 3 11 22 303 2 190