KRAJ_ID KRAJ OKRES_ID OKRES OBEC_ID OBEC ZSJ_ID ZSJ Materinský jazyk Materinský jazyk Materinský jazyk Materinský jazyk Materinský jazyk Materinský jazyk Materinský jazyk Materinský jazyk Materinský jazyk Materinský jazyk Materinský jazyk Materinský jazyk Materinský jazyk Materinský jazyk
KRAJ_ID KRAJ OKRES_ID OKRES OBEC_ID OBEC ZSJ_ID ZSJ slovenský maďarský rómsky rusínsky ukrajinský český nemecký poľský chorvátsky jidiš bulharský ostatné nezistený spolu
1 Bratislavský kraj 101 Bratislava I 528 595 Bratislava - Staré Mesto 2 040 640 Hradný svah 187 6 5 2 4 4 208
1 Bratislavský kraj 101 Bratislava I 528 595 Bratislava - Staré Mesto 2 040 720 Lýceum 1 671 73 1 31 12 3 6 1 58 42 1 898
1 Bratislavský kraj 101 Bratislava I 528 595 Bratislava - Staré Mesto 2 040 810 Pamätník SNP 212 14 8 1 2 6 243
1 Bratislavský kraj 101 Bratislava I 528 595 Bratislava - Staré Mesto 2 040 990 Bratislava - historické jadro 1 152 42 1 23 11 3 8 1 22 34 1 297
1 Bratislavský kraj 101 Bratislava I 528 595 Bratislava - Staré Mesto 2 041 020 Reduta 1 463 66 3 4 3 45 5 1 3 1 58 29 1 681
1 Bratislavský kraj 101 Bratislava I 528 595 Bratislava - Staré Mesto 2 041 110 Podhradie 314 9 15 3 1 1 6 349
1 Bratislavský kraj 101 Bratislava I 528 595 Bratislava - Staré Mesto 2 041 290 Park kultúry 34 1 2 2 5 44
1 Bratislavský kraj 101 Bratislava I 528 595 Bratislava - Staré Mesto 2 041 370 Vinárky 707 9 1 2 17 1 1 1 8 64 811
1 Bratislavský kraj 101 Bratislava I 528 595 Bratislava - Staré Mesto 2 041 450 Bôrik 1 910 37 1 32 11 1 1 25 172 2 190