KRAJ_ID KRAJ OKRES_ID OKRES OBEC_ID OBEC ZSJ_ID ZSJ Postavenie v zamestnaní Postavenie v zamestnaní Postavenie v zamestnaní Postavenie v zamestnaní Postavenie v zamestnaní Postavenie v zamestnaní Postavenie v zamestnaní Postavenie v zamestnaní
KRAJ_ID KRAJ OKRES_ID OKRES OBEC_ID OBEC ZSJ_ID ZSJ zamestnanec podnikateľ so zamestnancami podnikateľ bez zamestnancov člen družstva vypomáhajúci (neplatený) člen domácnosti v rodinnom podniku iné nezistené spolu
1 Bratislavský kraj 101 Bratislava I 528 595 Bratislava - Staré Mesto 2 040 640 Hradný svah 115 12 14 5 62 208
1 Bratislavský kraj 101 Bratislava I 528 595 Bratislava - Staré Mesto 2 040 720 Lýceum 915 55 123 4 2 131 668 1 898
1 Bratislavský kraj 101 Bratislava I 528 595 Bratislava - Staré Mesto 2 040 810 Pamätník SNP 145 7 13 1 7 70 243
1 Bratislavský kraj 101 Bratislava I 528 595 Bratislava - Staré Mesto 2 040 990 Bratislava - historické jadro 724 42 82 2 3 41 403 1 297
1 Bratislavský kraj 101 Bratislava I 528 595 Bratislava - Staré Mesto 2 041 020 Reduta 874 53 111 6 2 39 596 1 681
1 Bratislavský kraj 101 Bratislava I 528 595 Bratislava - Staré Mesto 2 041 110 Podhradie 232 11 23 1 4 78 349
1 Bratislavský kraj 101 Bratislava I 528 595 Bratislava - Staré Mesto 2 041 290 Park kultúry 21 2 3 18 44
1 Bratislavský kraj 101 Bratislava I 528 595 Bratislava - Staré Mesto 2 041 370 Vinárky 434 33 51 3 2 19 269 811
1 Bratislavský kraj 101 Bratislava I 528 595 Bratislava - Staré Mesto 2 041 450 Bôrik 1 097 97 156 5 5 52 778 2 190