Obvod Obec, mesto, mestská časť Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov Počet voličov, ktorým boli vydané obálky Účasť voličov v % Počet odovzdaných obálok Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného, miestneho, mestského zastupiteľstva Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu alebo primátora Podiel platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného, miestneho, mestského zastupiteľstva Podiel platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu alebo primátora Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť Počet zvolených poslancov Zvolený starosta alebo primátor
Bratislava mesto Bratislava 398 752 134 753 33,79 134 619 124 096 130 968 92,18 97,28 45 45 1
Okres Bratislava V Bratislava-Čunovo 1 055 756 71,65 756 718 745 94,97 98,54 7 7 1
Okres Bratislava IV Bratislava-Devín 1 178 675 57,3 675 637 652 94,37 96,59 7 7 1
Okres Bratislava IV Bratislava-Devínska Nová Ves 14 800 5 252 35,48 5 249 4 980 5 078 94,87 96,74 12 12 1
Okres Bratislava IV Bratislava-Dúbravka 32 022 10 872 33,95 10 865 9 779 10 550 90 97,1 25 25 1
Okres Bratislava V Bratislava-Jarovce 1 583 975 61,59 975 954 921 97,84 94,46 7 7 1
Okres Bratislava IV Bratislava-Karlova Ves 30 769 11 928 38,76 11 917 10 917 11 646 91,6 97,72 25 25 1
Okres Bratislava IV Bratislava-Lamač 6 260 3 144 50,22 3 143 3 050 3 024 97,04 96,21 7 7 1
Okres Bratislava III Bratislava-Nové Mesto 35 507 12 880 36,27 12 854 11 762 12 381 91,5 96,32 25 25 1
Okres Bratislava V Bratislava-Petržalka 100 826 28 590 28,35 28 560 25 822 27 681 90,41 96,92 35 35 1