Typ dokumentu Interné číslo faktúry Číslo faktúry/variabilný symbol Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Dodávateľ: meno + priezvisko/obchodný názov Dodávateľ: adresa/sídlo Dodávateľ: IČO Dátum vyhotovenia objednávky Celková hodnota objednaného plnenia Fakturovaná suma Dátum doručenia faktúry Za objednávateľa podpísal meno + priezvisko
Faktúra 500232681 102301741 HIS230033 stierače BOSCH Peter Krivoš Školská 74, Žilina 10957596 51,20 s DPH 19.12.2023
Faktúra 500232678 230598 DOP230149 potreby pre vizážistky KASTEX technika s.r.o. Strojnícka 5, Prešov 52083764 813 s DPH 19.12.2023
Faktúra 500232679 23086 DOP220062 rakvy a eko čalúnenie K-T-S SLOVAKIA PLUS, s.r.o. Hradiská 895/23, Sučany 50635310 13 988,40 s DPH 19.12.2023
Faktúra 500232686 20231641 MAR230071 darčekové predmety s logom reklama BARTOŠ, s.r.o. Bratislavská 752, Trenčín 45395179 1 597,20 s DPH 20.12.2023
Faktúra 500232621 2236032622 30 služby NGS siete Slávičie údolie Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratrislava Primaciálne námestie č.1, Bratislava 00603481 8,09 s DPH 11.12.2023
Faktúra 500232634 20230355 KRE230026 revízia EZS JA 100 ITNets s.r.o. Staré Grunty 26/B, Bratislava 00699471 147,48 s DPH 13.12.2023
Faktúra 500232680 4064465 poistné Allianz-Slovenská sporiteľňa, a.s. Pribinova 19, Bratislava 00151700 54,83 bez DPH 19.12.2023
Faktúra 500232684 322023 INV21/2023 vypracovanie PD Ing. Jozef Huska s.r.o. Majerníková 30, Bratislava 36856053 17 000 bez DPH 20.12.2023
Faktúra 500232683 4231256082 spotreba vody Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 35850370 89,38 s DPH 20.12.2023
Faktúra 500232685 2023045 MAR230076 grafický návrh katalógu kvetinárstvo Posted, s.r.o. Turbínová 13, Bratislava 51418274 700 s DPH 20.12.2023