Typ dokumentu Interné číslo faktúry Číslo faktúry/variabilný symbol Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Dodávateľ: meno + priezvisko/obchodný názov Dodávateľ: adresa/sídlo Dodávateľ: IČO Dátum vyhotovenia objednávky Celková hodnota objednaného plnenia Fakturovaná suma Dátum doručenia faktúry Za objednávateľa podpísal meno + priezvisko
Faktúra 500232470 1020234558 MAR220017 sektorové tabule Bittner s.r.o. Ivánska cesta 2C, Bratislava 35736534 5 313 s DPH 23.11.2023
Faktúra 500232471 2520230062 MAR230069 doplnkové grafické práce Bittner s.r.o. Ivánska cesta 2C, Bratislava 35736534 - 659,87 s DPH 23.11.2023
Faktúra 500232477 1020235340 MAR230069 doplnkové grafické práce Bittner s.r.o. Ivánska cesta 2C, Bratislava 35736534 845,27 s DPH 27.11.2023
Faktúra 500232476 230738 ITO230074 MAR24/2022 balík servis 2024 pre E1 POHODA 23 licencií mcpower.sk, s.r.o. Partizánska 14, Bratislava 35840421 2 208 s DPH 27.11.2023
Faktúra 500232437 2023073 HIS230013 oprava hrobového miesta na cintoríne Kozia brána Kamenárstvo Berino s.r.o. Gercenova 21, Bratislava 54247365 990 s DPH 22.11.2023
Faktúra 500232443 620818 DOP230116 karty do tachografu Alanata a.s. Krasovského 14, Bratislava 54629331 54 s DPH 22.112023
Faktúra 500232431 32310865 KVE230006 doplnkový materiál UNICORN DECORATION, s.r.o. Viničná 14, Nové Zámky 52762629 667,01 s DPH 20.11.2023
Faktúra 500232432 510230145 KVE230016 živé rezané kvety Storge SK, s. r. o. Pestovateľská 4315/9, Bratislava 53992288 910,79 s DPH 20.11.2023
Faktúra 500232433 510230147 KVE230016 živé rezané kvety Storge SK, s. r. o. Pestovateľská 4315/9, Bratislava 53992288 1 250,52 s DPH 20.11.2023
Faktúra 500232434 2481866 46 prenájom a pranie rohoží Lindström, s.r.o. Orešianska 3, Trnava 35742364 73,92 s DPH 16.11.2023