Zoznam zmlúv 2023
číslo typ zmluvy partner predmet podpísaná sadzba platnosť do
99-12-23 Dohoda Technické siete Bratislava, a.s. Poskytovanie centralizovaných činností vo verejnom obstarávaní - dodávka elektrickej energie/zemného plynu 11.9.2023 v zmysle Článku VI
101-16-23 Rámcová dohoda Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Havarijné poistenie motorových vozidiel 1.9.2023 312.124,77 EUR bez DPH 24 mesiacov
102-16-23 Rámcová dohoda KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Povinné zmluvné poistenie vozidiel 1.9.2023 192.060,12 EUR bez DPH 24 mesiacov
103-16-23 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) 1.9.2023 24 mesiacov
104-16-23 Flotilová poistná zmluva Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. poistenie Moje auto KASKO 5.9.2023
105-10-23 Zmluva o spolupráci BE COOL, s.r.o. OLO ako partner na podujatí DM ženský beh 2023 4.9.2023 25.9.2023
106-10-23 Zmluva o spolupráci BE COOL, s.r.o. OLO ako partner na podujatí Telekom Night Run 2023 4.9.2023 11.9.2023
107-10-23 Zmluva o spolupráci Dopravný podnik Bratislava, a.s. OLO ako partner na podujatí Deň otvorených dverí DPB 2023 4.9.2023 11.9.2023
108-50-23 Rámcová zmluva o dielo ACP AuComp, s.r.o. Profylaktika servis, oprava, údržba, ND a nastavenie riadiaceho sytému MITSUBISHI na CHÚV 11.9.2023 38.991,- EUR bez DPH 12 mesiacov