Zoznam zmlúv 2023
číslo typ zmluvy partner predmet podpísaná sadzba platnosť do
4-48-23 D1 Zmluva o spolupráci KOLO n.o. Spoluprácia pri ochrane a tvorbe životného prostredia 2.6.2023 neurčitá
60-10-23 Zmluva o spolupráci Kresťanské spoločenstvo MILOSŤ - Bratislava OLO ako partner na podujatí One Way Fest 2023 6.6.2023 12.6.2023
61-55-23 Rámcová zmluva o dielo KPK spol. s r.o. Diagnostika, servis, opravy a ND pre mostové žeriavy 8.6.2023 82.634,50 EUR bez DPH 24 mesiacov
2-10-15 D8 Poistná zmluva Colonnade Insurance S.A. Poistenie majetku, poistenie prerušenia prevádzky, poistenie terorizmu a poistenie lomu strojov 15.5.2023 208.162,08 EUR / rok
111-40-21 D1 Zmluva o dielo AUTO ROTOS s.r.o. oprava a servis SOMV 13.6.2023 30.719,55 EUR bez DPH 24 mesiacov
62-10-23 Zmluva OXO CREATIVE s.r.o. Organizovanie podujatia - Interný firemný event 13.6.2023 18.712,- EUR bez DPH 30.6.2023
30-50-23 D1 Rámcová zmluva o dielo ACP AuComp, s.r.o. &quot Profylaktika, servis, oprava, údržba, náhradné diely a nastavenie AMS zvyšovanie ceny v časti ND&quot 15.6.2023 v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy 12 mesiacov
63-50-23 Rámcová kúpna zmluva PBGAS, s.r.o. Dodávka a odber technických plynov v tlakových fľašiach 16.6.2023 v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy 24 mesiacov
14-47-22 D2 Zmluva Lixin Luo Zmluva o nájme nebytových priestorov 19.6.2023 31.12.2023