Zoznam zmlúv 2023
číslo typ zmluvy partner predmet podpísaná sadzba platnosť do
48-16-23 Rámcová zmluva A-Z STAV, s.r.o. Zhodnotenie stavebného odpadu 10.5.2023 v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy 12 mesiacov
k 51-50-21 D2 Rámcová kúpna a servisná zmluva DLOUHY TECHNOLOGY s.r.o. Armatúry Welland&amp Tuxhorn a Samson - diagnostika, servis, opravy a ND pre armatúry - Dodatok č. 2 - úprava trvania zmluvy 20.4.2023 50.816,82 EUR bez DPH 36 mesiacov
49-10-23 Memorandum o spolupráci Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave Rozvoj vzťahov pre vzájomné výhodné aktivity rôznych foriem spolupráce 10.5.2023
k 177-50-22 D 1 Rámcová zmluva o dielo KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY, s.r.o. Čerpadlá ZEVO - diagnostika, servis, opravy a dodanie ND 11.5.2023 24 mesiacov
50-10-23 Zmluva o spolupráci Občianske združenie Amazonky OLO ako partner na podujatí Beh pre zdravé prsia 17.5.2023 22.5.2023
51-44-23 Kúpna zmluva Zoltán Berner &quot Výzva č. 18 &quot &quot Zberné nádoby 1 100 l&quot &quot &quot 17.5.2023 331.350,- EUR bez DPH 10 mesiacov
52-16-23 Rámcová zmluva LEONTECH s.r.o. Zhodnotenie stavebného odpadu 19.5.2023 19.100,- EUR bet DPH 12 mesiacov
53-10-23 Zmluva o spolupráci Bratislavské kultúrne a informačné stredisko OLO ako partner na podujatí Magistrátny deň 17.5.2023 20.5.2023
54-15-23 Rámcová kúpna zmluva EKOS - partner s.r.o. Čistiace a hygienické prostriedky 23.5.2023 39.657,39 EUR bez DPH 12 mesiacov