Typ dokumentu Interné číslo faktúry Číslo faktúry/variabilný symbol Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Dodávateľ: meno + priezvisko/obchodný názov Dodávateľ: adresa/sídlo Dodávateľ: IČO Dátum vyhotovenia objednávky Celková hodnota objednaného plnenia Fakturovaná suma Dátum doručenia faktúry Za objednávateľa podpísal meno + priezvisko
Objednávka HIS230020 reštaurátorská údržba pamätnej tabule Sovietskej armády na nemocnici na Karpatskej ulici č.2 VooDoo Production s.r.o. Sibírska 42, Bratislava 35788691 20.9.2023 2 790 bez DPH Ing. Robert Kováč MBA - riaditeľ
Objednávka ITO230064 IT technika a príslušenstvo JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3, Bratislava 31344194 21.9.2023 3 736,80 s DPH Ing. Robert Kováč MBA - riaditeľ
Objednávka MAR230059 občerstvenie NOSH, s.r.o. Strmé sady 3192/2A, Bratislava 52646513 25.9.2023 217,80 s DPH Ing. Robert Kováč MBA - riaditeľ
Objednávka KVE230022 pásky do tlačiarne na stuhy ALLDIGIT, s.r.o. Šípková 2719/11, Ľubotice 44688954 20.9.2023 532,80 s DPH Ing. Robert Kováč MBA - riaditeľ
Objednávka ISB230172 oprava pokazeného pretlakového ventilu Krematórium Rendex, spol. s r.o. Toplianska 10, Bratislava 36783102 21.9.2023 454,80 s DPH Ing. Robert Kováč MBA - riaditeľ
Objednávka ISB230173 výkop za účelom nájdenia odbočky na vodovodnom potrubí Slávičie údolie Rendex, spol. s r.o. Toplianska 10, Bratislava 36783102 21.9.2023 266,40 s DPH Ing. Robert Kováč MBA - riaditeľ
Objednávka ISB230174 revízia plynových zariadení Pavelek Ivan - JURGASS Bratislavská 23, Svätý Jur 31110517 26.9.2023 1 440 s DPH Ing. Robert Kováč MBA - riaditeľ
Objednávka ISB230175 revízia plynových zariadení Pavelek Ivan - JURGASS Bratislavská 23, Svätý Jur 31110517 25.9.2023 480 s DPH Ing. Robert Kováč MBA - riaditeľ
Objednávka DOP230111 klampiarska spájkovačka Slovakia Trend - Veľkoobchod, s.r.o. Michalovská 62, Sobrance 46512411 20.9.2023 28,31 s DPH Ing. Robert Kováč MBA - riaditeľ
Objednávka DOP230112 prezutie BL 595 RN RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83, Bratislava 35860251 22.9.2023 48 s DPH Ing. Robert Kováč MBA - riaditeľ