Typ dokumentu Interné číslo faktúry Číslo faktúry/variabilný symbol Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Dodávateľ: meno + priezvisko/obchodný názov Dodávateľ: adresa/sídlo Dodávateľ: IČO Dátum vyhotovenia objednávky Celková hodnota objednaného plnenia Fakturovaná suma Dátum doručenia faktúry Za objednávateľa podpísal meno + priezvisko
Faktúra 500231938 4231188999 spotreba vody Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 35850370 121,84 s DPH 22.9.2023
Faktúra 500231947 4231190798 spotreba vody Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 35850370 172,85 s DPH 25.9.2023
Faktúra 500231948 4231190797 spotreba vody Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 35850370 991,34 s DPH 25.9.2023
Faktúra 500231948 4231189826 spotreba vody Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 35850370 79,37 s DPH 25.9.2023
Faktúra 500231952 1700088 ISB230172 oprava pokazeného pretlakového ventilu Krematórium Rendex, spol. s r.o. Toplianska 10, Bratislava 36783102 379 bez DPH 25.9.2023
Faktúra 500231953 1700089 ISB230173 výkop za účelom nájdenia odbočky na vodovodnom potrubí Slávičie údolie Rendex, spol. s r.o. Toplianska 10, Bratislava 36783102 222 bez DPH 25.9.2023
Faktúra 500231942 510230099 KVE230016 živé rezané kvety Storge SK, s. r. o. Pestovateľská 4315/9, Bratislava 53992288 -242,27 s DPH 22.9.2023
Faktúra 500231943 510230103 KVE230016 živé rezané kvety Storge SK, s. r. o. Pestovateľská 4315/9, Bratislava 53992288 1 620,38 s DPH 22.9.2023
Faktúra 500231941 510230098 KVE230016 živé rezané kvety Storge SK, s. r. o. Pestovateľská 4315/9, Bratislava 53992288 248,03 s DPH 22.9.2023
Faktúra 500231940 510230095 KVE230016 živé rezané kvety Storge SK, s. r. o. Pestovateľská 4315/9, Bratislava 53992288 1 342,39 s DPH 22.9.2023