Typ dokumentu Interné číslo faktúry Číslo faktúry/variabilný symbol Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Dodávateľ: meno + priezvisko/obchodný názov Dodávateľ: adresa/sídlo Dodávateľ: IČO Dátum vyhotovenia objednávky Celková hodnota objednaného plnenia Fakturovaná suma Dátum doručenia faktúry Za objednávateľa podpísal meno + priezvisko
Faktúra 500231841 23117 DOP230107 oprava čelného skla BT 698 DH a BL 013 RJ AUTOSKLO ŠTEFFEK s.r.o. Estónska 38, Bratislava 47564920 222 s DPH 7.9.2023
Faktúra 500231840 6310200625 daň za psa na rok 2023 Mestská časť Bratislava-Ružinov Mierová 21,Bratislava 00603155 70 bez DPH 7.9.2023
Faktúra 500231839 7033391655 53 spotreba PHM OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava 00604381 6 464,53 s DPH 7.9.2023
Faktúra 500231836 202332 66/2023 parkovné Central Parking, spol. s r.o. Rajská 6, Bratislava 35726741 1 200 s DPH 1.9.2023
Faktúra 500231842 11602023 DOP230105 technická a emisná kontrola BL 357 XL RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83, Bratislava 35860251 171,60 s DPH 7.9.2023
Faktúra 500231843 32023 ISB230148 tepovanie koberca, kresiel, rohoží a vyčistenie dlažby riaditeľstvo Marko Kovács - vyčistímto Astrová 421, Kvetoslavov 50791559 870 bez DPH 7.9.2023
Faktúra 500231772 223001304 kniha došlých faktúr Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 9, Bratislava 35710691 26,30 s DPH 30.8.2023
Faktúra 500231769 23059 DOP220062 rakvy a eko čalúnenie K-T-S SLOVAKIA PLUS, s.r.o. Hradiská 895/23, Sučany 50635310 10 550,40 s DPH 30.8.2023
Faktúra 500231770 23111 DOP230103 oprava čelného skla na vozidlách BL 198 UJ a BL 357 XL AUTOSKLO ŠTEFFEK s.r.o. Estónska 38, Bratislava 47564920 111 s DPH 30.8.2023
Faktúra 500231773 2452462 46 prenájom a pranie rohoží Lindström, s.r.o. Orešianska 3, Trnava 35742364 73,92 s DPH 30.8.2023