Typ dokumentu Interné číslo faktúry Číslo faktúry/variabilný symbol Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Dodávateľ: meno + priezvisko/obchodný názov Dodávateľ: adresa/sídlo Dodávateľ: IČO Dátum vyhotovenia objednávky Celková hodnota objednaného plnenia Fakturovaná suma Dátum doručenia faktúry Za objednávateľa podpísal meno + priezvisko
Faktúra 520230024 603001214 MAR230048 výroba identifikačných náramkov ID21 s.r.o. Rostovská 260/2b, Praha, ČR 08107742 18,90 bez DPH 18.8.2023
Faktúra 500231751 4231163705 spotreba vody Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 35850370 184,02 s DPH 23.8.2023
Faktúra 500231758 4231164516 spotreba vody Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 35850370 777,78 s DPH 24.8.2023
Faktúra 500231762 4231166597 spotreba vody Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 35850370 93,79 s DPH 28.8.2023
Faktúra 500231763 4234448536 spotreba vody Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 35850370 16,20 s DPH 28.8.2023
Faktúra 500231764 4234448278 spotreba vody Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 35850370 29,92 s DPH 28.8.2023
Faktúra 500231765 4234448279 spotreba vody Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 35850370 42,38 s DPH 28.8.2023
Faktúra 500231766 4234449522 spotreba vody Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 35850370 15,42 s DPH 28.8.2023
Faktúra 500231767 4234449619 spotreba vody Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 35850370 19,56 s DPH 28.8.2023
Faktúra 500231768 4231167541 spotreba vody Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 35850370 19,92 s DPH 28.8.2023