Volebné obdobie Zasadnutie Poradie hlasovania Bod Dátum Čas ID Karta Krstné meno Priezvisko Pozícia Hlasovanie Poradovník
6 Zasadnutie mestskej rady 1 Otvorenie 07.04.2022 09:10:57 3 10 Lenka Antalová Plavúchova nám. primátora ZA 1
6 Zasadnutie mestskej rady 1 Otvorenie 07.04.2022 09:10:57 31 0 Zuzana Aufrichtová starostka NEPRÍTOMNÝ/NEPRÍTOMNÁ 2
6 Zasadnutie mestskej rady 1 Otvorenie 07.04.2022 09:10:57 6 12 Katarína Augustinič poslankyňa ZA 3
6 Zasadnutie mestskej rady 1 Otvorenie 07.04.2022 09:10:57 30 0 Lukáš Baňacký starosta NEPRÍTOMNÝ/NEPRÍTOMNÁ 4
6 Zasadnutie mestskej rady 1 Otvorenie 07.04.2022 09:10:57 18 18 Dana Čahojová starostka ZA 5
6 Zasadnutie mestskej rady 1 Otvorenie 07.04.2022 09:10:57 28 0 Michal Drotován starosta NEPRÍTOMNÝ/NEPRÍTOMNÁ 6
6 Zasadnutie mestskej rady 1 Otvorenie 07.04.2022 09:10:57 19 21 Gabriela Ferenčáková starostka ZA 7
6 Zasadnutie mestskej rady 1 Otvorenie 07.04.2022 09:10:57 17 24 Ján Hrčka starosta NEHLASOVAL/NEHLASOVALA 8
6 Zasadnutie mestskej rady 1 Otvorenie 07.04.2022 09:10:57 27 25 Martin Chren starosta NEHLASOVAL/NEHLASOVALA 9
6 Zasadnutie mestskej rady 1 Otvorenie 07.04.2022 09:10:57 7 28 Ján Karman poslanec ZA 10