IČO samosprávy Názov samosprávy Orgán samosprávy Titul pred menom Meno Priezvisko Titul za menom Funkcia Obvod Telefónny kontakt Emailový kontakt Politická strana Vo funkcii od Vo funkcii do Poznámka
603481 Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Mandátová komisia Ing. Róbert Pajdlhauser Člen Rača [email protected] SME RODINA, Kresťanskodemokratické hnutie, ZA ĽUDÍ, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Región. / ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny 2022 2026
603481 Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Mandátová komisia JUDr. Jana Jakubkovič Člen Devín [email protected] nezávislá kandidátka 2022 2026
603481 Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Mandátová komisia Mgr. Miroslav Macko Člen Vrakuƈa [email protected] Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita 2022 2026
603481 Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy Mgr. Lenka Antalová Plavuchová Člen Rača 421 2 59 356 241 [email protected] Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita 2018 2026
603481 Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Katarína Augustinič Člen Nové Mesto 421 905 014 726 [email protected] Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita 2010 2026
603481 Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy Mgr. art. Adam Berka Člen Staré Mesto 421 948 004 598 [email protected] Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita 2018 2026
603481 Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy MUDr. Dana Čahojová Člen Karlova Ves 421 2 602 59 228 [email protected] STAROSTOVIA A NEZAVISLÍ KANDIDÁTI 2014 2026
603481 Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Martin Chren Člen Ruťinov 421 905 305 466 [email protected] TÍM RUťINOV 2014 2026
603481 Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy Gabriela Ferenčáková Člen Čunovo 421 903 808 153 [email protected] Strana obcí a miest – SOM SLOVENSKO 2006 2026
603481 Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Ján Hrčka Člen Petrťalka 421 903 601 145 [email protected] nezávislý kandidát 2010 2026