Zoznam zmlúv 2023
číslo typ zmluvy partner predmet podpísaná sadzba platnosť do
79-40-22 D1 Rámcová zmluva o dielo AUTO - IMPEX spol. s r.o. Servis podvozkov služobných nákladných motorových vozidiel a prívesov vrátane dodania náhradných dielov 4.4.2023 145.186,80 EUR bez DPH 36 mesiacov
31-50-23 Zmluva EBA, s.r.o. Zmluva o odbere, preprave a spracovaní odpadu - tuhý odpad z čistenia plynov 11.4.2023 v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy 6 mesiacov
32-12-23 Rámcová zmluva o dielo A.R.S. spol. s r.o. Zabezpečenie služieb pneuservisu pre nákladné a osobné vozidlá 12.4.2023 v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy 12 mesiacov
33-45-23 Kúpna zmluva BINS s.r.o. &quot Výzva č. 17 &quot &quot Zberné nádoby&quot &quot &quot 13.4.2023 v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy 10 mesiacov
34-16-23 Mandátna zmluva Consulting &amp Education Partners, s.r.o. Prostriedky intenzifikácie zberu kuchynského odpadu z domácností HM SR Bratislava 12.4.2023 9.750,- EUR bez DPH 30.11.2023
29-50-21 D1 Rámcová kúpna a servisná zmluva DriveTech, spol. s r.o. Prevodovky FLENDER - diagnostika, servis, opravy, dodávka ND a nákup nových prevodoviek 12.4.2023 202.524,- EUR bez DPH 36 mesiacov
35-10-23 Zmluva o spolupráci RAUL SLOVAKIA, s.r.o. OLO ako partner na podujatí Behaj lesmi Devín 2023 18.4.2023 9.5.2023
36-10-23 Zmluva o spolupráci PUNKT, občianske združenie OLO ako partner na podujatiach Dobrý trh (26.4. - 23.9.2023) 20.4.2023 23.9.2023
37-12-23 Zmluva MČ Bratislava - Rača Spolupráca pri zabezpečení prevádzkovania zberného dvora v mestskej časti Bratislava - Rača 4.4.2023 4 roky