Zoznam zmlúv 2023
číslo typ zmluvy partner predmet podpísaná sadzba platnosť do
17-47-23 Zmluva Slovenská agentúra ŽP Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - prostriedky intenzifikácie zberu kuchynského odpadu z domácností HM SR BA 2.3.2023
18-12-23 Kúpna a servisná zmluva HYCA s.r.o. Vozidlo na prepravu VKK - do 10,5 t s naťahovacím hákom 6.3.2023 v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy 24 mesiacov
19-19-23 Rámcová dohoda Róbert Slovák a jeho priatelia, s.r.o. Služby marketingovej agentúry 7.3.2023 v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy 24 mesiacov
20-10-23 Zmluva o spolupráci UPRACME SLOVENSKO OLO ako partner na podujatí Upracme Slovensko 2023 9.3.2023 30.11.2023
21-45-23 Rámcová zmluva Tenarry Slovakia s.r.o. Zabepečenie odberu a zhodnotenie triedeného odpadu zo zberu plastov kat. č. 200139 Plasty 13.3.2023 v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy 12 mesiacov
22-16-23 Zmluva o dielo a o poskytovaní služieb Ernst &amp Young, s.r.o. Vypracovanie analýzy s návrhom rozdelenia časti podniku z daňového a účtovného pohľadu 13.3.2023 v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy 12 mesiacov
23-16-23 Dohoda BDO Audit, spol. s r.o. Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode na poskytnutie audítorských služieb 20.3.2023
24-46-23 Kúpna zmluva ELKOPLAST Slovakia s.r.o. &quot Výzva č. 15 &quot &quot Zberné nádoby určené na BRO&quot &quot &quot 20.3.2023 v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy 10 mesiacov
25-10-23 Zmluva o spolupráci Správa telovýchovných a rekreačných zariadení HM SR BA OLO ako partner na podujatí 75. ročník TIPOS Národného behu Devín - Bratislava 21.3.2023 17.4.2023