Zoznam zmlúv 2023
číslo typ zmluvy partner predmet podpísaná sadzba platnosť do
11-18-23 Rámcová mandátna zmluva SELTON legal s.r.o. právne služby 6.2.2023 v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy 36 mesiacov
164-50-22 D1 Rámcová zmluva o dielo TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. Opravy žiaruvzdorných výmuroviek kotlov K1, K2 6.2.2023 v zmysle prílohy č. 2 Dodatku 24 mesiacov
12-14-23 Rámcová dohoda Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. Rekondičné pobyty pre zamestnancov OLO 9.2.2023 v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy 31.12.2024
13-19-23 Zmluva MŠ Novohorská Zmluva o dodávke papiera - projekt Olománia 7.2.2023 0,055 EUR s DPH/1 kg papiera
170-10-22 D1 Zmluva Československá obchodná banka, a.s. Zmluva o kontokorentnom účte č. 1099/22/80096 27.2.2023
14-12-23 Zmluva o dielo HYCA s.r.o. Servis špeciálnych nadstavieb nákladných motorových vozidiel vrátane vykonania odbornej prehliadky, odbornej skúšky, vyhotovenia príslušných dokladov a dodanie ND 27.2.2023 v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy 36 mesiacov
36-10-21 D2 Zmluva o spolupráci SENSONEO j. s. a. Spolupráca pri testovaní a vývoji komplexného systému riadenia a správy zvozovej činnosti 30.9.2022 bezodplatne 1.10.2022
15-10-23 Zmluva o spolupráci BE COOL, s.r.o. OLO ako partner na podujatí ČSOB Bratislava Marathon 2023 17.2.2023 v zmysle Článku III. Zmluvy 3.4.2023
16-12-23 Kúpna a servisná zmluva AUTO - IMPEX spol. s r.o. Vozidlo na prepravu VKK - do 26 t, Hákový nosič s prívesom 28.2.2023 v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy 24 mesiacov