Zoznam zmlúv 2023
číslo typ zmluvy partner predmet podpísaná sadzba platnosť do
132-10-22 D1 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb Združenie SHIELD - AVAL Strážna služba 29.12.2022 v zmysle Prílohy č. 1 tohto dodatku
1-10-23 Rámcová zmluva o dielo TZB Technológie, s.r.o. Obsluha a prevádzkovanie plynových kotolní 22.12.2022
2-50-23 Rámcová zmluva o dielo B+N Slovakia Facility Services spol. s r.o. Zabezpečenie výkonu odborných skúšok, prehliadok, úradných skúšok VTZ a revízií elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia, výchovy a vzdelávania zamestnancov odborných profesií - elektrické zariadenia 2.1.2023 v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy
3-50-23 Rámcová zmluva o dielo BOZPO, s.r.o. Zabezpečenie výkonu odborných skúšok, prehliadok, úradných skúšok VTZ a revízií elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia, výchovy a vzdelávania zamestnancov odborných profesií - zdvíhacie zariadenia 2.1.2023 v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy
4-48-23 Zmluva o spolupráci KOLO n.o. Spoluprácia pri ochrane a tvorbe životného prostredia 11.1.2023 neurčitá
5-50-23 Rámcová zmluva o dielo K-KONTROL, spol. s r.o. Zabezpečenie výkonu odborných skúšok, prehliadok, úradných skúšok VTZ a revízií elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia, výchovy a vzdelávania zamestnancov odborných profesií - plynové zariadenia 10.1.2023 v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy 12 mesiacov
6-50-23 Rámcová zmluva o dielo K-KONTROL, spol. s r.o. Zabezpečenie výkonu odborných skúšok, prehliadok, úradných skúšok VTZ a revízií elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia, výchovy a vzdelávania zamestnancov odborných profesií - tlakové zariadenia 10.1.2023 v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy 12 mesiacov
7-14-23 Zmluva Benefit Systems Slovakia s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 16.1.2023 v zmysle § 5 tejto zmluvy 1.2.2024
8-11-23 Rámcová kúpna zmluva PosAm, spol. s r.o. Nákup a rozšírenie licencií MS_II 19.1.2023 v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy 12 mesiacov