Typ dokumentu Interné číslo faktúry Číslo faktúry/variabilný symbol Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Dodávateľ: meno + priezvisko/obchodný názov Dodávateľ: adresa/sídlo Dodávateľ: IČO Dátum vyhotovenia objednávky Celková hodnota objednaného plnenia Fakturovaná suma Dátum doručenia faktúry Za objednávateľa podpísal meno + priezvisko
Faktúra 52023001 2023200715 DOP230047 zlitina cínu a olova v tyčovom prevedení Lukáš Urbanec Michalkovbická 86b, Ostrava, ČR 70008175 229,71 bez DPH 30.3.2023
Faktúra 500230593 2236030254 27 služby NGS siete Vrakuňa Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratrislava Primaciálne námestie č.1, Bratislava 00603481 8,09 s DPH 14.3.2023
Faktúra 500230594 2236030256 28 služby NGS siete Vrakuňa Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratrislava Primaciálne námestie č.1, Bratislava 00603481 8,09 s DPH 14.3.2023
Faktúra 500230595 2236030257 29 služby NGS siete Martinský cintorín Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratrislava Primaciálne námestie č.1, Bratislava 00603481 8,09 s DPH 14.3.2023
Faktúra 500230596 2236030278 21144 služby NGS siete Vrakuňa Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratrislava Primaciálne námestie č.1, Bratislava 00603481 6,24 s DPH 14.3.2023
Faktúra 500230598 2236030338 31a služby NGS siete Prievoz Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratrislava Primaciálne námestie č.1, Bratislava 00603481 6,24 s DPH 14.3.2023
Faktúra 500230614 102303054 DOP220005 pracovné odevy KORAKO plus, s.r.o. Bielická 369, Partizánske 43959954 36,52 s DPH 17.3.2023
Faktúra 500230616 112023 KRE230013 obnova odbornej spôsobilosti na obsluhu tlakových zariadení Peter Ďuriančik Galbavého 1, Bratislava 11884533 270 bez DPH 16.3.2023
Faktúra 500230617 230158 SLA230002 čerpanie žumpy Slávičie údolie IN-kanál, spol. s r.o. Mlynské Luhy 19, Bratislava 35773308 270 s DPH 16.3.2023
Faktúra 500230631 20230001 KRE230017 prehoz na katafalk Hana Madarászová Furdekova 17, Bratislava 41118987 196 bez DPH 21.3.2023