Policajný okres Rok Spolu Ukončené deti do 14 rokov 14-18 rokov 19-30 rokov
Bratislava I 2017 187 119 0 7 86
Bratislava II 2017 210 147 1 5 85
Bratislava III 2017 129 71 0 1 43
Bratislava IV 2017 63 51 0 1 35
Bratislava V 2017 164 116 0 16 53
Bratislava I 2018 218 142 0 18 97
Bratislava II 2018 213 145 0 3 80
Bratislava III 2018 94 67 0 3 27
Bratislava IV 2018 74 49 0 0 35
Bratislava V 2018 185 122 0 5 65