Policajný okres Rok Spolu Ukončené Deti do 14 rokov 14-18 rokov 18-30 rokov
Bratislava I 2020 112 71 0 1 29
Bratislava II 2020 122 67 0 3 25
Bratislava III 2020 86 36 0 1 18
Bratislava IV 2020 53 40 1 0 14
Bratislava V 2020 107 77 0 1 23
Bratislava I 2021 104 52 0 2 18
Bratislava II 2021 118 71 0 1 24
Bratislava III 2021 75 34 0 1 13
Bratislava IV 2021 58 40 0 0 15
Bratislava V 2021 87 70 0 1 12