Údaje o stíhaných, vyšetrovaných osobách Rok Celko osôb Počet maloletých Počet mladistvých Vplyv alkoholu Vplyv drog
NÁSILNÁ KRIMINALITA 2019 476 4 18 118 5
vraždy 2019 26 2
lúpeže 2019 39 8 2
násilie na verej.činit. 2019 30 15 1
- z toho na policajtovi 2019 25 14 1
úmyslené ublíženie na zdraví 2019 94 2 4 21
s rasovým mot.,extrémizmus 2019 16 2 3
organizovaný zločin 2019 59 3 6 1
NÁSILNÁ KRIMINALITA 2020 422 6 22 92 3
vraždy 2020 3 1