Údaje o stíhaných, vyšetrovaných osobách Rok Celko osôb Počet maloletých Počet mladistvých Vplyv alkoholu Vplyv drog
MRAVNOSTNÁ KRIMINALITA 2019 48 10 7
znásilnenie 2019 2
pohlavné zneužívanie 2019 19 8 2
obchodovanie s ľuďmi 2019
MRAVNOSTNÁ KRIMINALITA 2020 51 5 7 2
znásilnenie 2020 4 1
pohlavné zneužívanie 2020 18 2 4
obchodovanie s ľuďmi 2020 3
MRAVNOSTNÁ KRIMINALITA 2021 57 2 7 5 1
znásilnenie 2021 12 2 4