Údaje o stíhaných, vyšetrovaných osobách Rok Celko osôb Počet maloletých Počet mladistvých Vplyv alkoholu Vplyv drog
Majetková kriminalita 2019 1 543 8 34 137 7
krádeže vlámaním 2019 207 2 9 2
- škoda značná a vyššia 2019 9
- do obchodov a výkl.skríň 2019 16 2 1
- škoda značná a vyššia 2019
- do reštaurácií a stánkov 2019 13 1
- škoda značná a vyššia 2019
- do bytov 2019 33 2
- škoda značná a vyššia 2019 3
- do rekreačných chát 2019 8