Okres Rok Prostriedky
Bratislava I 2018 3 401,47 €
Bratislava II 2018 13 970,47 €
Bratislava III 2018 5 978,91 €
Bratislava IV 2018 11 023,60 €
Bratislava V 2018 12 264,50 €
Bratislava I 2019 5 685,00 €
Bratislava II 2019 24 535,67 €
Bratislava III 2019 11 857,80 €
Bratislava IV 2019 17 904,97 €
Bratislava V 2019 18 747,30 €