Okres Rok Kompenzácia pre ZŤP ( v eurách)
Bratislava I 2019 101 147,41
Bratislava II 2019 300 813,70
Bratislava III 2019 206 923,35
Bratislava IV 2019 196 036,87
Bratislava V 2019 321 896,49
Bratislava I 2020 113 151,91
Bratislava II 2020 332 427,15
Bratislava III 2020 208 963,81
Bratislava IV 2020 207 971,93
Bratislava V 2020 330 045,56