Typ dokumentu Interné číslo faktúry Číslo faktúry/variabilný symbol Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Dodávateľ: meno + priezvisko/obchodný názov Dodávateľ: adresa/sídlo Dodávateľ: IČO Dátum vyhotovenia objednávky Celková hodnota objednaného plnenia Fakturovaná suma Dátum doručenia faktúry Za objednávateľa podpísal meno + priezvisko
Objednávka DOP220057 hydraulická hadica s doplňujúcim materiálom GRABO spol. s r.o. Vrakunská cesta 22, Bratislava 35745690 2.1.2023 102,46 s DPH Ing. Robert Kováč - riaditeľ
Objednávka DOP220058 granule pre psa Panakei Slovakia, s.r.o. Hviezdoslavova 17, Ladce 51230496 2.1.2023 43,80 s DPH Ing. Robert Kováč - riaditeľ
Objednávka DOP220059 Služby súvisiace so systémom Marisys W3M s.r.o. Klemensova 13, Bratislava 36655422 2.1.2023 291,60 s DPH Ing. Robert Kováč - riaditeľ
Objednávka INV230001 revízie komínov a dymovodov kremačných pecí Inczédi Ľudovít Krížna 279, Okoč 14062623 3.1.2023 998 bez DPH Ing. Robert Kováč - riaditeľ
Objednávka DOP230001 oprava BL 357 XL RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83, Bratislava 35860251 2.1.2023 151,96 s DPH Ing. Robert Kováč - riaditeľ
Objednávka DOP230002 oprava BL 198 UJ RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83, Bratislava 35860251 2.1.2023 168 s DPH Ing. Robert Kováč - riaditeľ
Objednávka DOP230003 oprava BL 424 GX RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83, Bratislava 35860251 2.1.2023 990,25 s DPH Ing. Robert Kováč - riaditeľ
Objednávka VRA230001 čerpanie septiku Vrakuňa a Martinský cintorín In-kanál, spol. s r.o. Mlynské Luhy 19, Bratislava 35773308 4.1.2023 234 s DPH Ing. Robert Kováč - riaditeľ
Objednávka VSM230001 automatická práčka František Majtán - Euronics TPD Farského 26, Bratislava 11790547 4.1.2023 324 s DPH Ing. Robert Kováč - riaditeľ
Objednávka VSM230002 nástenný konvektor a teplovzdušný ventilátor František Majtán - Euronics TPD Farského 26, Bratislava 11790547 4.1.2023 148 s DPH Ing. Robert Kováč - riaditeľ