Typ dokumentu Interné číslo faktúry Číslo faktúry/variabilný symbol Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Dodávateľ: meno + priezvisko/obchodný názov Dodávateľ: adresa/sídlo Dodávateľ: IČO Dátum vyhotovenia objednávky Celková hodnota objednaného plnenia Fakturovaná suma Dátum doručenia faktúry Za objednávateľa podpísal meno + priezvisko
Faktúra 500222640 2202495 VSM220016 kancelárske potreby Ing. Peter Gerši - GC Tech Jilemnického 6, Trenčín 36880574 366,60 s DPH 21.12.2022
Faktúra 500222627 20220079 HIS220013 čistenie pomníka Dunajskej flotily AGORA s.r.o. Gorkého 12, Bratislava 52833071 1 995,60 s DPH 23.12.2022
Faktúra 500222639 102212027 DOP220005 pracovné odevy KORAKO plus, s.r.o. Bielická 369, Partizánske 43959954 1 513,26 s DPH 27.12.2022
Faktúra 500222656 220639 VOO220002 pracovné odevy SABRINA MODELLE s.r.o. Pri Podlužianke 3, Levice 3652568 266,40 s DPH 27.12.2022
Faktúra 500222657 220640 419/2022 pracovné odevy SABRINA MODELLE s.r.o. Pri Podlužianke 3, Levice 3652568 352,80 s DPH 27.12.2022
Faktúra 500222664 2022301136 SLA220012 bezkontaktné čípové karty Dopravný podnik Bratislava, a.s. Olejkárska 1, Bratislava 00492736 2 104 s DPH 27.12.2022
Faktúra 500222659 220100006 urnové schránky Slávičie a Martinský BEDROCK KAMENÁRSTVO Slávko Herák Bencurova 11, Bratislava 34718761 9 224 s DPH 27.12.2022
Faktúra 500222666 1020225562 MAR220032 foldre Bittner print s.r.o. Ivánska cesta 2C, Bratislava 35736534 3 576 s DPH 27.12.2022
Faktúra 500222643 30220278 ITO220028 nabíjačky na telefóny HENRYSO, s.r.o. Fraňa Mojtu 22, Nitra 50687115 126,88 s DPH 27.12.2022
Faktúra 500222676 102212074 DOP220005 pracovné odevy KORAKO plus, s.r.o. Bielická 369, Partizánske 43959954 3 484,21 s DPH 28.12.2022