Zoznam zmlúv 2022
číslo typ zmluvy partner predmet podpísaná sadzba platnosť do
183-10-22 Rámcová mandátna zmluva Hillbridges, s.r.o. právne poradenstvo a právne služby 8.12.2022 v zmysle Článku II zmluvy
k 2-10-20 D4 Zmluva o spolupráci HM SR BA Cloudové a IT služby poskytované sekciou informatiky a dátovej politiky 20.4.2022 178.400,- EUR bez DPH/48 mesiacov 48 mesiacov
184-10-22 Zmluva o dielo TEMAX, spol. s r.o. Servis nadstavieb nákladných motorových vozidiel 19.12.2022 167.000,- EUR bez DPH 36 mesiacov
185-10-22 Zmluva o dielo REDOX SERVICES, s.r.o. Servis nadstavieb nákladných motorových vozidiel 19.12.2022 385.000,- EUR bez DPH 36 mesiacov
186-10-22 Zmluva Peter Grečko - RYS Zmluva č. APS-12/2022 o servisnej starostlivosti k autonómnemu prístupovému systému a podmienkach bezpečnosti jeho prevádzky 21.12.2022 v zmysle Článku VII zmluvy 12 mesiacov
23-47-22 D1 Rámcová zmluva United Rental Group, s.r.o. Rámcová zmluva o nájme dopravného prostriedku - Prenájom vozidel N1 - doplnenie - nový text 22.12.2022 v zmysle Prílohy č. 2 zmluvy 21.2.2023
187-10-22 Zmluva o poskytovaní služieb &quot Občianske združenie &quot &quot Hlava 98&quot &quot &quot &quot OLO ako partner na podujatí &quot &quot Oslavy príchodu nového roku 2023 v Hlavnom meste SR Bratislave&quot 21.12.2022 25.000,- EUR bez DPH 31.1.2023
188-40-22 Zmluva o dodávke stlačeného zemného plynu SPP CNG s.r.o. Dodávka stlačeného zemného plynu na pohon motorových vozidiel 28.12.2022 300.000,- EUR bez DPH 31.12.2023
189-10-22 Rámcová dohoda o poskytovaní služieb KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poskytovanie služieb poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 31.12.2022 173.414,96 EUR bez DPH 31.12.2023