Zoznam zmlúv 2022
číslo typ zmluvy partner predmet podpísaná sadzba platnosť do
64-40-22 D1 Rámcová zmluva o dielo A.R.S. spol. s r.o. Zabezpečenie služieb pneuservisu pre nákladné a osobné vozidlá - doplnenie 2.11.2022 v zmysle Prílohy č. 2 zmluvy 12 mesiacov
179-40-22 Rámcová dohoda o poskytovaní služieb ROTOS-STK a.s. Zabezpečenie služieb technickej a emisnej kontroly 8.11.2022 32.199,- EUR bez DPH fin. limit 36 mesiacov
180-10-22 Zmluva o spolupráci HM SR BA OLO ako partner na podujatí Zásadný víkend III. 11.11.2022 v zmysle článku III. Zmluvy
181-10-22 Zmluva o spolupráci INSTITUTE OF PROMOTION, s.r.o. OLO ako partner na podujatí Zimný Tyršák 2022 14.11.2022
182-47-22 Zmluva o nájme nebytových priestorov TESCO STORES SR, a.s. Distribúcia balíčkov na zber K-BRO 16.11.2022 1 EUR bez DPH
k 91-41-22 D1 Zmluva ARGUSS, s.r.o. Nakladanie s odpadmi pochádzajúcimi od občanov 9.11.2022 55.980,00 EUR bez DPH 12 mesiacov
k 64-10-15 Servisná zmluva RON Software spol. s r.o. Servisná zmluva - aktualizácia a servis programu DOCHÁDZKA - rozšírenie 7.11.2022 767 EUR bez DPH
k 33-10-04 D15 Zmluva SOFTIP, a.s. Programové vybavenie SOFTIP PROFIT Plus - modul Upomienkovač 10.11.2022 330 EUR bez DPH