Okres Rok Stavebná produkcia vykonaná vlastnými zamestnancami (tis. Eur)
Bratislava I 2021 94168
Bratislava I 2020 86877
Bratislava I 2019 86081
Bratislava I 2018 58 809
Bratislava I 2017 99 121
Bratislava I 2016 74 449
Bratislava I 2015 47 388
Bratislava I 2014 40 346
Bratislava I 2013 88 126,70
Bratislava I 2012 70 107,22