Dátum Skupina udalosti Súčet z BP
1.1.2022 2200 - bezpeč.a plynul.cest.premávky do 31.7.2022 320
1.1.2022 4700 - priestupok proti verejnému poriadku 20
1.1.2022 4841 - zákaz používania pyrotechniky 0
1.1.2022 9812 - civilná ochrana 20
2.1.2022 2200 - bezpeč.a plynul.cest.premávky do 31.7.2022 1030
2.1.2022 4700 - priestupok proti verejnému poriadku 20
2.1.2022 4810 - čistota a ver.poriadok 20
3.1.2022 2200 - bezpeč.a plynul.cest.premávky do 31.7.2022 1410
3.1.2022 2222 - porušenie § 6a písm.e) zák.č. 8/2009 0
3.1.2022 4810 - čistota a ver.poriadok 0