949 ID Číslo objednávky Číslo zmluvy Objednávateľ Za objednávateľa podpísal Dodávateľ Predmet objednávky Predpokladaná cena Súbor Poznámka Dátum vystavenia
858 8801 VRA220013 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Ing. Robert Kováč IN-kanál, spol. s r.o. čerpanie žumpy Vrakuňa 108 s DPH 2.11.2022
859 8802 VRA220014 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Ing. Robert Kováč IN-kanál, spol. s r.o. čerpanie žumpy Martinský cintorín DS 126 s DPH 2.11.2022
860 8803 ITO220011 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Ing. Robert Kováč TOPSET Solutions s.r.o. 5 ks licencií pre tlačový manager Elio driver pre VRP2 198 s DPH 2.11.2022
861 8804 INV220067 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Ing. Robert Kováč Západoslovenská distribučná, a.s. odpojenie a následné pripojenie k distribučnej sieti cintorín P. Biskupice 93,82 s DPH 3.11.2022
862 8805 INV220068 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Ing. Robert Kováč Kukliš Peter oprava rozvádzača a el. vedenia v unimobunke 540,94 s DPH 3.11.2022
863 8806 INV220069 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Ing. Robert Kováč Kukliš Peter oprava nefunkčných lámp vonkajšieho osvetlenia cintorína P. Biskupice 263,30 s DPH 3.11.2022
864 8807 INV220070 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Ing. Robert Kováč Pavelek Ivan - JURGASS revízia plynových zariadení stredisko Krematórium 1200 bez DPH 8.11.2022
865 8808 INV220071 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Ing. Robert Kováč Rendex, spol. s r.o. oprava tečúceho potrubia rekuperácie 2 049,46 s DPH 8.11.2022
866 8809 INV220072 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Ing. Robert Kováč Rendex, spol. s r.o. kontrola kúrenia v hornej vetve Krematória 36 s DPH 8.11.2022
867 8810 INV220073 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Ing. Robert Kováč Kukliš Peter oprava svietidla na správe cintorínov 131,94 s DPH 8.11.2022