2404 ID Číslo objednávky Interné číslo faktúry Číslo zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Predmet objednávky Fakturovaná suma Súbor Spôsob úhrady Poznámka Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum úhrady
2166 16964 500222139 10920 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy BVS spotreba vody -86,14 s DPH dobropis 13.10.2022 11.11.2022
2167 16965 DOP220013 500222115 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy VTV s.r.o. autopoťahy na IVECO 150 s DPH 6.10.2022 13.10.2022 13.10.2022
2168 16966 500222141 2782100027 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Colonnade Insurance S.A. poistenie zamestnancov -49,72 bez DPH dobropis 26.10.2022 10.11.2022
2169 16967 500222134 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Okresný súd Nitra súdny poplatok 16,50 bez DPH 26.10.2022 10.11.2022 3.11.2022
2170 16968 HIS220005 500222133 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Mgr. Lucia Prazňáková služby sprievodcu cintorína Slavín 525 bez DPH 28.10.2022 14.11.2022 3.11.2022
2171 16969 HIS220007 500222127 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy VooDoo Production s.r.o. umelecko-remeselné čistenie informačnej tabule na Ondrejskom cintoríne 780 s DPH 24.10.2022 7.11.2022 3.11.2022
2172 16970 HIS220009 500222126 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy VooDoo Production s.r.o. umelecko-remeselné čistenie, domodelovanie, lazúrovanie informačnej tabule 1 164 s DPH 27.10.2022 10.11.2022 3.11.2022
2173 16971 HIS220008 500222125 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy VooDoo Production s.r.o. umelecko-remeselné čistenie informačnej tabule na Ondrejskom cintoríne 1 176 s DPH 25.10.2022 8.11.2022 3.11.2022
2174 16972 INV220065 500222118 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy PROarbor s.r.o. arboristické práce Vrakuňa, Petržalka, Slávičie údolie 31 818 s DPH 24.10.2022 7.11.2022 3.11.2022
2175 16973 VSM220010 500222117 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy PaedDr. Stanislav Štelbacký likvidácia osích hniezd krematórium 210 bez DPH 26.10.2022 25.11.2022 3.11.2022