ROK MESIAC PV R PROGRAM PODPROGRAM PRVOK COFOG EKRK KZ POPIS SCHVALENY UPRAVENY CERPANIE PCT_CERPANIE UTVAR_ID UTVAR_NAZOV EK3 EK2
2022 1 P R 111003 41 Vynos dane z prijmov poukazany uzemnej samosprave 186217054,000 186217054,000 21600017,000 11.60% 1110402000 Oddelenie rozpoctovej politiky a revizie 111 11
2022 1 P R 121001 41 Dan z nehnutelnosti - z pozemkov 5500000,000 5500000,000 38137,230 0.69% 1110403000 Oddelenie miestnych dani a poplatkov 121 12
2022 1 P R 121002 41 Dan z nehnutelnosti - zo stavieb 34900000,000 34900000,000 312212,470 0.89% 1110403000 Oddelenie miestnych dani a poplatkov 121 12
2022 1 P R 121003 41 Dan z nehnutelnosti - z bytov a nebytovych priestorov v bytovom dome 8350000,000 8350000,000 109936,930 1.32% 1110403000 Oddelenie miestnych dani a poplatkov 121 12
2022 1 P R 133006 41 Dan za ubytovanie 4700000,000 4700000,000 158868,200 3.38% 1110403000 Oddelenie miestnych dani a poplatkov 133 13
2022 1 P R 133012 41 Za uziv.verej.priestranstava 1400000,000 1400000,000 69885,860 4.99% 1110403000 Oddelenie miestnych dani a poplatkov 133 13
2022 1 P R 133013 41 Poplatok za zber, prepravu a zneskod. KO 26600000,000 26600000,000 197543,210 0.74% 1110403000 Oddelenie miestnych dani a poplatkov 133 13
2022 1 P R 133015 71 Poplatok za rozvoj 4500000,000 4500000,000 357183,760 7.94% 1110403000 Oddelenie miestnych dani a poplatkov 133 13
2022 1 P R 211003 41 Dividendy 2000000,000 2000000,000 0,000 0.00% 1110110000 Utvar spravy mestskych podnikov 211 21
2022 1 P R 211003 41 Dividendy 1200000,000 1200000,000 0,000 0.00% 1110402000 Oddelenie rozpoctovej politiky a revizie 211 21