Zoznam zmlúv 2022
číslo typ zmluvy partner predmet podpísaná sadzba platnosť do
148-10-22 Zmluva o spolupráci OZ Živé Račko OLO ako partner na podujatí Živé Račko 2022 2.9.2022 12.9.2022
149-50-22 Zmluva o dielo IDO EET - Levické strojárne, s.r.o. Generálna oprava dopravníkov popolčeka a škvary 8.9.2022 v zmysle Prílohy č. 2 zmluvy 31.12.2022
151-10-22 Zmluva o spolupráci Upracme Slovensko, o.z. OLO ako partner na podujatí Svetový čistiaci deň 2022 7.9.2022 26.9.2022
152-10-22 Zmluva o spolupráci ART OF SLOVAKIA o.z. &quot OLO ako partner na podujatí ART OF SLOVAKIA &quot &quot Tvorivosťou a ľudskosťou ku krajšej budúcnosti&quot &quot &quot 19.9.2022 17.10.2022
146-13-22_U Rámcová dohoda A-Z STAV, s.r.o. Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č. Z20226908_Z 12.9.2022 179.840,00 EUR bez DPH 12 mesiacov
153-10-22 Zmluva o balíkovom účte Slovenská sporiteľňa, a.s. Zmluva o balíkovom účte pre KOLO n.o. 14.9.2022
153-10-22 D1 Dodatok k zmluve o účte Slovenská sporiteľňa, a.s. Dodatok k zmluve o účte pre KOLO n.o. 14.9.2022
154-10-22 Zmluva o dielo ForesServices, s.r.o. Aplikácia na preberanie stanovíšť a vykonávanie kontrol kvality a BOZP 19.9.2022 v zmysle Prílohy č. 2 zmluvy 12 mesiacov
155-10-22 Rámcová kúpna zmluva ABEL - Computer, s.r.o. Tonery a spotrebný materiál 13.9.2022 v zmysle Prílohy č. 2 zmluvy 24 mesiacov