1710 ID Číslo objednávky Interné číslo faktúry Číslo zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Predmet objednávky Fakturovaná suma Súbor Spôsob úhrady Poznámka Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum úhrady
1470 16268 500221426 2782100027 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Colonnade Insurance S.A.,pobočka poisť. z iného člens.štátu poistenie zamestnancov -10,01 bez DPH 21.07.2022 5.8.2022
1471 16269 500221449 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Internet Mall Slovakia, s.r.o. odvápňovací prostriedok do kávovaru 16,50 s DPH 22.7.2022 22.7.2022 22.7.2022
1472 16270 500221410 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy BEDROCK KAMENÁRSTVO za predané hrobové miesta Martinský, Vrakuňa, Petržalka a Slávičie údolie 20 799,48 s DPH 19.7.2022 26.7.2022 29.7.2022
1473 16271 500221425 15/2022 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy STONETEC, s.r.o. Malý chodník, dokončenie urnových schránok - Martinský cintorín 77 777,63 s DPH 25.7.2022 30.7.2022 2.8.2022
1474 16272 437/2022 500221429 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy CUREL spol. s r.o. črepové kvety, dekorácie 181,86 s DPH 21.7.2022 31.7.2022 29.7.2022
1475 16273 415/2022 500221430 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy SPEDITEQ s.r.o. rezané kvety 379,44 s DPH 20.7.2022 19.8.2022 29.7.2022
1476 16274 41 500221431 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy SPEDITEQ s.r.o. rezané kvety 99 s DPH 20.7.2022 19.8.2022 29.7.2022
1477 16275 415/2022 500221432 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy SPEDITEQ s.r.o. rezané kvety 84 s DPH 22.7.2022 21.8.2022 29.7.2022
1478 16276 538/2022 500221437 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy RODEX CAR, s.r.o. oprava BL 013 RJ 270,89 s DPH 25.7.2022 24.8.2022 29.7.2022
1479 16277 560/2022 500221438 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy RODEX CAR, s.r.o. oprava BT 979 BZ 168 s DPH 25.7.2022 24.8.2022 29.7.2022