Zoznam zmlúv 2022 10
číslo typ zmluvy partner predmet podpísaná sadzba platnosť do komu
k 56-40-21 D1 Rámcová dohoda MARI CARS s.r.o. Rámcová dohoda č. Z20216781_Z Servis podvozkov služobných nákladných motorových vozidiel vrátane dodania náhradných dielov - I. časť FUSO, Mercedes - úprava celkovej maximálnej ceny 7.3.2022 85792,20 EUR bez DPH 12 mesiacov Nákup
k 60-40-21 D1 Rámcová dohoda MARI CARS s.r.o. Rámcová dohoda č. Z20216782_Z Servis podvozkov služobných nákladných motorových vozidiel vrátane dodania náhradných dielov - II. časť DAF, IVECO, PRÍVESY - úprava celkovej maximálnej ceny 7.3.2022 23.867,63 EUR bez DPH 12 mesiacov Nákup
k 59-40-21 D1 Rámcová dohoda MARI CARS s.r.o. Rámcová dohoda č. Z20216783_Z Servis podvozkov služobných nákladných motorových vozidiel vrátane dodania náhradných dielov - III. časť MAN - úprava celkovej maximálnej ceny 7.3.2022 17.928,37 EUR bez DPH 12 mesiacov Nákup
28-10-22 Rámcová dohoda PROVECTUS s.r.o. Rámcová dohoda č. Z20221328_Z - Pravidelný servis a prípadné opravy vzduchotechnických a klimatizačných zariadení 1.3.2022 9.491,67 EUR bez DPH 12 mesiacov Nákup
29-10-22 Zmluva o nakladaní s nebezpečným odpadom EBA, s.r.o. Odber, odvoz a spracovanie nebezpečného odpadu 3.3.2022 v zmysle Prílohy č. 2 zmluvy Nákup
30-10-22 Zmluva o finančnom lízingu Slovenská Sporiteľňa, a.s. Zmluva o finančnom lízingu č. 9003075 Nákladné vozidlo nad 12 t 28.2.2022 v zmysle čl. II bodu 2. zmluvy Nákup
31-10-22 Kúpna zmluva Slovenská Sporiteľňa, a.s., HANES Slovakia, s.r.o. Kúpna zmluva č. 9003075 Nákladné vozidlo nad 12 t 28.2.2022 v zmysle čl. II bodu 1. zmluvy Nákup
32-10-22 Zmluva o finančnom lízingu Slovenská Sporiteľňa, a.s. Zmluva o finančnom lízingu č. 9003076 Nákladné vozidlo nad 12 t 28.2.2022 v zmysle čl. II bodu 2. zmluvy Nákup
33-10-22 Kúpna zmluva Slovenská Sporiteľňa, a.s., HANES Slovakia, s.r.o. Kúpna zmluva č. 9003076 Nákladné vozidlo nad 12 t 28.2.2022 v zmysle čl. II bodu 1. zmluvy Nákup