Zoznam zmlúv 2022 10
číslo typ zmluvy partner predmet podpísaná sadzba platnosť do komu
14-13-22 Zmluva Lixin Luo Zmluva o nájme nebytových priestorov 7.2.2022 v zmysle čl. IV zmluvy 31.1.2023 Nákup
15-50-22 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Bratislavská teplárenská, a.s. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o dodávke a odbere tepla
16-42-22 Kúpna zmluva ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Zberné nádoby na komunálny odpad 240 l, hnedá BRO 1.2.2022 v zmysle Prílohy č. 2 zmluvy Nákup
17-47-22 Kúpna zmluva HYCA s.r.o. Kúpna zmluva č. Z2022469_Z Kontajnery na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad 15 m? 11.2.2022 19.500,- EUR bez DPH / 4 ks Nákup
18-50-22 Zmluva o dielo En Libre, s.r.o. Sanácia havarijných častí komína v závode ZEVO 11.2.2022 22.280,90 EUR bez DPH Nákup
19-50-22 Zmluva o dielo EXTEC, s.r.o. Doplnenie elektrického napájania priestoru vážnice 1.2.2022 4.770,08 EUR bez DPH Nákup
k 67-50-22_U Dohoda o ukončení zmluvy Brenntag Slovakia, s.r.o. Ukončenie rámcovej kúpnej zmluvy - Dodávka kyseliny soľnej, hydroxidu sodného, kyseliny sírovej a kyseliny citrónovej 14.2.2022 Nákup
20-70-22 Dohoda o spolupráci HORIMEX s.r.o. Dohoda o spolupráci na spoločnom pracovisku 7.2.2022 Nákup
21-10-22 Zmluva o dielo SENSONEO j.s.a. Aplikačná funkcionalita na Android OS zapracovaná do OLO Pasportizačnej Aplikácie 16.2.2022 31.3.2022 Nákup